5 คุณสมบัติพิเศษของน้ำมันหอมระเหย Clove Essential Oil

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Clove Essential Oil
Clove Essential Oil หรือ น้ำมันหอมระเหยจากต้นกานพลู เป็น น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากต้นกานพลู มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าในปัจจุบันคุณอาจพบว่ามันเติบโตในพื้นที่อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน น้ำมันหอมระเหยโคลฟสามารถสกัดได้หลายส่วนจากต้นกานพลู เช่น ดอก ลำต้น และใบ Clove Essential Oil มีตั้งแต่ไม่มีสีไปจนถึงสีเหลียงอ่อน และมีกลิ่นหอมเผ็ดร้อน

 

Clove Essential Oil มีประโยชน์อย่างไร

สารประกอบที่เรียกว่า eugenol เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสำคัญ ของ Clove Essential Oil ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ :

 

1.เป็นยาต้านจุลชีพเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

จากการศึกษาในปี 2012 

นักวิจัยพบว่า Clove Essential Oil มีความสามารถในการฆ่าเซลล์แบคทีเรีย

 

การศึกษาในปี 2017

ได้มีการวิเคราะห์ ถึงฤทธิ์ต้านเชื้อราของน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด จากที่ทดสอบแล้ว Clove Essential Oil มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อราหลายชนิด

 

2.เพื่อบรรเทาอาการทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ หอบหืด และไข้หวัด

การศึกษาในปี 2018 

ได้ศึกษาผลของ Clove Essential Oil ต่อแบคทีเรียหลายชนิดที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวมและไข้หวัดใหญ่ Clove Essential Oil ก็มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีเมื่อเติมลงในน้ำหรือนำมาใช้กับเครื่องกระจายกลิ่น

 

3.การใช้ทางการทันตกรรม เป็นยาบรรเทาอาการปวด สำหรับอาการต่างๆ เช่น ปวดฟัน และ ปวดกล้ามเนื้อ

การศึกษาในปี 2012

นักวิจัยได้ตรวจสอบผลของ Clove Essential Oil ต่อการสึกกร่อนของฟัน จากเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำแอปเปิ้ล ฟันกร่อนอาจทำให้ฟันผุได้ พบว่า Clove Essential Oil มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกกร่อนของฟัน ทำให้ผู้เขียนเชื่อว่า Clove Essential Oil อาจทำงานในลักษณะเดียวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ

 

การศึกษาในปี 2016

ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์จากพืชธรรมชาติ 10 ชนิดเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดต่อสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดฟันผุในช่องปาก พบว่า Clove Essential Oil มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโพรงในปากอีกด้วย

 

4.การใช้งานผิวหนัง

การศึกษาในปี 2017

นักวิจัยได้ทดสอบ Clove Essential Oil จากอาการคันเรื้อรัง ว่า Clove Essential Oil มีประสิทธภาพในการบรรเทาอาการคัน ผลที่ได้ คือ ลดอาการคนัได้เป็นอย่างดี

 

5.คุณสมบัติต้านมะเร็ง

การศึกษาในปี 2014

ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่ Clove Essential Oil มีต่อเซลล์มะเร็งเต้านม พบว่า Clove Essential Oil เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง นักวิจัยยังพบอีกว่า Clove Essential Oil หยุดการเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพราะสารสกัดจากกานพลูยังช่วยเพิ่ม การทำลายของเซลล์มะเร็ง และ ขัดขวางการแบ่งตัวของเซลล์ในเซลล์มะเร็ง